Prijava

Uporabniško ime
Geslo

Izjava za medije po pogajanjih o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah

Pripete vsebine: foto (1) / novice (2)