Prijava

Uporabniško ime
Geslo

Politika zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov: Slovenska tiskovna agencija d.o.o. Ljubljana, Tivolska 48, Ljubljana

STA upravlja z osebnimi podatki skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in GDPR.

Za potrebe shranjevanja uporabniških nastavitev, analizo obiska in drugih funkcionalnosti na naših spletnih mestih uporabljamo piškotke. Uporabljamo naslednje piškotke:

 1. Podatki, ki jih obdeluje STA:

  1. Naročniki, ki imajo z agencijo sklenjeno pogodbo

   Na spletnem strežniku hranimo samo osnovne podatke o naročnikih, in sicer - ime podjetja, naslov, uporabniško ime in geslo. Naročnikom gesla določi STA. Pozabljeno geslo posredujemo naročniku na njegovo zahtevo po elektronski pošti, vendar le na naslov (domeno), ki ustreza imenu podjetja. Naročnikom odsvetujemo, da bi geslo, ki so ga prejeli od STA, uporabljali še za katero drugo spletno stran ali storitev.

   STA shranjuje podatke o prebranih novicah za potrebe analiz.

  2. Uporabniki žetonov

   Za plačevanje novic in/ali fotografij z žetoni je potrebna registracija. Uporabnik ob registraciji navede svoj elektronski naslov, ter izbere uporabniško ime in geslo. Geslo je na strežniku shranjeno kot kriptografski odtis.

   Z registracijo uporabnik sprejme splošne pogoje (za novice oz. za fotografije), in se strinja, da mu STA občasno lahko pošlje informativno gradivo ali ponudbe. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje elektronske pošte preko povezave »Moj račun« (za novice oz. za fotografije).

   Nakup žetonov poteka preko zunanjega procesorja plačil – VALÚ Monete ali Braintree. Pri nakupu žetonov uporabnika preusmerimo na spletno stran obdelovalca plačil. Med obiskom spletne strani obdelovalca plačil velja njihova politika zasebnosti in njihovi pogoji poslovanja.

   V primeru uspešno izvedenega plačila STA od VALÚ Monete ne dobi nobenih osebnih podatkov plačnika. Informacija o telefonski številki, preko katere je bil izveden nakup, je STA na voljo preko portala VALÚ Moneta. STA do teh podatkov dostopa v primeru reklamacij.

   Od Braintree dobi sledeče podatke o plačniku: ime, priimek, naslov, mesto, država. Izrecno poudarjamo, da številke kreditne kartice ne dobimo.

   STA hrani podatke o plačilih žetonov in podatke o porabi žetonov za nakup novic in / ali fotografij, ter čas in IP naslov, s katerega so bile opravljene transakcije.

  3. O-STA - naročniki obvestil

   Organizacije, ki naročijo objavo obvestil v servisu O-STA, agenciji posredujejo izpolnjeno naročilnico ali sklenejo z njo pogodbo, v katerih so vsi podatki, ki so potrebni za izdajo računa: ime podjetja, naslov, davčna številka, kontaktna oseba in elektronski naslov. Naročnik si izbere uporabniško ime in geslo. Geslo je na strežniku shranjeno kot kriptografski odtis.

  4. O-STA - prejemniki obvestil

   Vsak se lahko naroči na brezplačno prejemanje obvestil O-STA. Pri prijavi mora navesti ime in elektronski naslov, lahko pa tudi ime in sedež podjetja, dejavnost in telefonsko številko. Pri prijavi izbere kategorije, ki ga zanimajo, in jezik (slovenščina in / ali angleščina).

   Odjava s prejemanja obvestil je možna kadarkoli na spletni strani O-STA.

  5. Elektronska biltena Krog in Misli

   Vsak se lahko naroči na brezplačno prejemanje biltenov Krog in Misli. Pri prijavi mora navesti elektronski naslov. Prejemnik biltenov lahko kadarkoli odjavi prejemanje biltenov preko povezave, ki je na dnu vsakega sporočila z biltenom.

 2. Izjava o varstvu osebnih podatkov

  1. Uvod

   Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v STA d.o.o. Ljubljana, s sedežem na Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), in opredeljuje podatke o naročnikih, odjemalcih naših vsebin, udeležencev dogodkov pod okriljem STA in ostalih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: uporabniki).

   Družba je upravljavec obdelav osebnih podatkov uporabnikov. Vsi osebni podatki, ki jih obdelujemo (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka), so bili zbrani na podlagi izrecnega soglasja uporabnikov ali so javno dostopni in objavljeni na spletu ali drugih javno dostopnih bazah. V nadaljevanju navajamo, za katere namene obdelujemo osebne podatke, za vsa dodatna vprašanja pa smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.

   Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 25.5.2018 Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani www.sta.si Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

  2. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke?

   Družba obdeluje vaše osebne podatke, ko poslujete z nami, uporabljate naše spletne strani ali aplikacije oz. kadar kakorkoli sodelujete z nami:

   1. Izvajanje pogodbenih odnosov, kar vključuje vodenje naročil in izvajanje storitev ter pogodbenih aktivnosti in z njimi povezane trženjske in marketinške dejavnosti.
   2. Izvajanje občasnih raziskav zadovoljstva uporabnikov in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov, posameznih storitev in ponudbe.
   3. Obveščanje uporabnikov prek elektronske pošte in njihovo naslavljanje z elektronskimi bilteni.
   4. Izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih ter zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na promocijskih dogodkih.
  3. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

   Družba hrani podatke o uporabnikih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, anonimizirajo ali prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

  4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

   Družba osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:

   • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom družbe (npr. skrbniki in vzdrževalci IT sistemov, zunanji obdelovalci podatkov za potrebe računovodstva naše družbe, ...) in
   • po potrebi državnim organom, na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.
  5. Kako so vaši osebni podatki zavarovani?

   Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.

  6. Kako uveljavljate svoje pravice varstva osebnih podatkov?

   Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.

   Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.

  7. Ali lahko umaknete svojo privolitev?

   Svojo privolitev lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave. V roku sedmih dni bomo zbrisali vaš uporabniški račun in vse podatke, povezane s tem računom.

  8. Kako vložiti pritožbo?

   Če se želite pritožiti glede ravnanja družbe z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.

  9. Kako lahko stopite v stik z nami?

   Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v družbi STA je Marjana Polajnar. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na tajnistvo sta si.